Hara-Kiri [Blu-ray]

Eita Nagayama ; Ebizo Ichikawa ; Hikari Mitsushima ; Koji Yakusho ; Naoto Takenaka
Blu-ray Disc  (2012)
Eastern
Angeboten für 1 Token  
seit: 27.05.2023

Cold War

Andy Lau; Eddie Peng; Tony Leung Ka Fai; Aaron Kwok; Aarif Rahman
DVD  (2014)
Eastern
Angeboten für 1 Token  
seit: 17.01.2023
von Mondschaf
Deutschland
18

Ninja Assassin

Sung Kang ; Randall Duk Kim ; Jonathan Chan-Pensley ; Yuki Iwamoto ; Ill-Young Kim
DVD  (2010)
Eastern
Angeboten für 1 Token   2:1
seit: 02.04.2022

The Warlords [Blu-ray]

Jet Li ; Andy Lau ; Takeshi Kaneshiro ; Jinglei Xu
Blu-ray Disc  (2009)
Eastern
Angeboten für 1 Token   2:1
seit: 13.03.2022
10 20 50