Halbdunkel - Straflager 23

Yuri Tarasov; Sergey Gryaznov; Anastasiya Sheveleva; Martin Jackowsko; Lidiya Bairashevskay
DVD  (2016)
Kriegsfilme
Angeboten für 2 Token  
seit: 27.06.2017
von scorp
Deutschland
18

War Fighter

Mikhail Porechenkov, Vyacheslav Razbegayev, Anatoli Pashinin, Andrei Krasko, Ivan Zhitkov, Yevgeni Potapenko, Mikhail Yefremov, Daniil Strakhov, Marina Mogilevskaya, Viktoriya Tolstoganova, Anastasiya Tsvetayeva, Boris Shcherbakov
DVD  (2006)
Kriegsfilme
Angeboten für 3 Token  
seit: 29.05.2016
von Wichtel
Deutschland

Spezialeinheit Werwolf

Wladimir Litwinow ; Boris Galkin ; Mikhail Efremow
DVD  (2010)
Kriegsfilme
Angeboten für 1 Token   2:1
seit: 04.06.2015
von nb004
Deutschland
10 20 50