18

War Fighter

Mikhail Porechenkov, Vyacheslav Razbegayev, Anatoli Pashinin, Andrei Krasko, Ivan Zhitkov, Yevgeni Potapenko, Mikhail Yefremov, Daniil Strakhov, Marina Mogilevskaya, Viktoriya Tolstoganova, Anastasiya Tsvetayeva, Boris Shcherbakov
DVD  (2006)
Kriegsfilme
Angeboten für 3 Token  
seit: 29.05.2016
von Wichtel
Deutschland
10 20 50